Wet & Regelgeving

Sinds maart 2017 is de oude regeling die gold voor gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en – verwijdering volledig op de schop gegaan en zal de huidige wetgeving gaan zorgen voor “ maatwerk “.

De inventarisatierapporten Type A en Type B zijn volledig verdwenen . Het huidige inventarisatie rapport is veel meer gericht op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Vanaf heden is het mogelijk om een broninventarisatie te doen binnen een bouwkundige eenheid.

Per 1 januari 2017 is het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit ingegaan. De grenswaarde voor Amfibool asbest is naar 2.000 vezels per m3 vastgesteld. De nieuwe risicoklassen zijn 1, 2 en 2A. Risicoklasse 3 komt te vervallen.

Inlegvel

Waar moet u rekening mee houden; wanneer u als opdrachtgever een oud rapport heeft van voor 1 januari 2017 dan moet deze (mits er bronnen in staan) altijd voorzien zijn van een inlegvel. In het inlegvel komt te staan of er bronnen door de nieuwe grenswaarde wijzigen van risicoklasse. Wijzigt er een bron van risicoklasse dan wordt er een nieuwe SMA-rt toegevoegd.

Certificering

De certificatieschema’s SC 530 ( asbestverwijdering ) en SC 540 ( asbestinventarisatie ) worden samengevoegd tot één document.

Verplicht werken met het LAVS volgsysteem.

Ook dit is nieuw binnen de branche en geldt voor de asbestinventarisatie en –verwijdering. Dit landelijk asbest volg systeem die asbest vanaf inventarisatie, verwijdering tot aan de stort in beeld brengt.

Wanneer er iets niet duidelijk is over de nieuwe regeling

BEL JAAP

+31 (0) 613 145 152